Teatry w Poznaniu

Szukasz teatru w Poznaniu?

Teatr Ósmego Dnia

bez komentarzy

Teatr Ósmego Dnia został założony w 1964 roku w Poznaniu jako teatr studencki. Już w latach siedemdziesiątych był to najważniejszy zespół, który wywodził się z tego nurtu. Od roku 1797 działał on jako teatr zawodowy. Realizowane przedstawienia były niezwykle ostrymi i ironicznymi komentarzami na temat PRL-u. W czasie stanu wojennego zespół tego teatru występował na ulicach i w kościołach.

Artyści biorący udział w spektaklach byli szykanowani za swoją postawę polityczną przez władze, padali ofiarą ubeckiej prowokacji, a po sześciu latach działalności w 1985 roku teatr i jego grupa artystyczna zostali formalnie rozwiązani. Większość aktorów wyemigrowała wówczas do Włoch. W roku 1989 działalność Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu została wznowiona. Długoletnim liderem zespołu był Lech Raczak. Z teatrem współpracował bardzo często Jan Kaczmarek, który był kompozytorem. Lech Raczak oraz aktorzy Teatru Ósmego Dnia, którzy byli współtwórcami przedstawień tej sceny są laureatami nagrody imienia Konrada Swinarskiego, która jest przyznawana przez redakcję miesięcznika pod tytułem „Teatr”. Nagroda została przyznana za całokształt działalności artystycznej. Na początku artykułu przytoczone zostało pojęcie teatru studenckiego. Teatr taki był rodzajem teatru związanego przede wszystkim z osobnym ruchem społecznym, który pojawił się w Polsce w latach pięćdziesiątych. Jego początki biorą się z teatru amatorskiego, lecz wraz z rozwojem sceny studenckiej zbliżał się coraz bardziej formą do teatru alternatywnego. Po ogłoszeniu stanu wojennego działalność tego typu teatrów została znacznie ograniczona. Po 1990 nastąpiło odnowienie „młodego” życia teatralnego. Teatry studenckie, które na Zachodzie nazywane były uniwersyteckimi działają przy macierzystych uczelniach, towarzystwach, stowarzyszeniach czy samorządach studenckich, prezentują się na festiwalach teatrów studenckich i alternatywnych. Jednak, jak zauważają teatrolodzy, teatry te nie tworzą dziś odrębnego ruchu społecznego. Nie należy więc wiązać ich ze zjawiskiem teatru studenckiego z dekad wcześniejszych. Do najbardziej znanych teatrów studenckich należą między innymi: Bim-Bom, Studencki Teatr Satyryków, Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego, Teatr Ósmego Dnia, Teatr ITP, Teatr Kalambur, Teatr Provisorium. Niektóre teatry, które nie były profesjonalne zmieniły się w duże sceny i istnieją do dziś.

 

Written by admin

Marzec 19th, 2011 at 4:16 pm

Posted in Poznań

Leave a Reply